Bella och Stallbackas Sexa Skånes valpar födda 180317

Superdupers Loving Gibson

  • 5 mån gammal

Superdupers Amazing Baileys

  • Utställd, HP och BIM på SGVK utställning, 5 mån gammal

Superdupers Tequila Mockingbird

  • 5 månader

  • 7 mån

Superdupers Apricot Brandy

  • 7 mån

Superdupers Favorite Red Label

  • Utställd inoff med BIR, HP och BIG 2

  • 4,5 mån gammal