Bella på hennes första kurs. Bådar gott inför framtidenCool