18. jan, 2018

Stort Grattis till 8 åringarna

SE UCH Snöflinga, SE UCH Tiger, Zimba och Tiger fyller idag 8 år. De är från vår allra första kull efter Hopp i Topp Mynta "Ida" och Boog "Neo". De har alla blivit så underbara.