18. jan, 2018

Parning

Nu har vi varit uppe två gånger i Filipstad så Bella och Malte har fått träffas. Det har blivit fina parningar med häng båda gångerna så nu hoppas vi på fina valpar i slutet på v 11 eller i början på v 12. 🙂