5. jun, 2018

The Dancing Queen, 5 v efter Mantovani och Black Ice