Superdupers Starfire är efter SE V SE UCH Superdupers Bella och NO UCH Russla´Vaenga I-gud Demeter född 20181122