Superdupers Starfire är efter NORD V-19 SE V-19 SE UCH Superdupers Bella och NO UCH Russla´Vaenga I-gud Demeter född 20181122

Utställd i juniorklass med Excellent. 

Star har varit på Partille djurklinik för att hälsoundersöka sig den 3/2-20 och resultatet blev:

Hd A

Patella ua

PLL Clear