20. feb, 2017

Härligt foto av Kent Nilsson på Alfons, Superdupers Elliot.