Superdupers Modesty Blaise, Happy har Hd A, Patella ua och är fulltandad med saxbett.

Hjo inoff

Borås 30/6-19 Tino Pehar, HP och BIR valp

Rasspecial Ånnaboda 3/8-19 -Birgitte Schjöth Valpklass 6-9 mån Hp och BIM

Alingsås domare Tina Permo SGVK Juniorklass Excellent